Zakres pracy Synchronverter

Fakty

Na całym świecie rośnie udział wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych. Aby trwale zredukować wydalanie Co² do atmosfery i ograniczyć produkcje produkowanej energii z atomu większość największych gospodarek świata szuka alternatyw.

Linie Synchronverter

Problem

Przez dziesięciolecia rozbudowywane sieci energetyczne są wyłącznie przystosowane dla generatorów które produkują energie w formie prądu przemiennego.

Grids designed for generators
Working

Prąd wyprodukowany ze źródeł odnawialnych jest przetwarzany z prądu stałego w przemienny przez tak zwane inwertery i wprowadzany do sieci. Poprzez ciagle rosnący udział tego typu technologii w produkcji prądu sieciom brakuje coraz więcej tradycyjnego stosowanego w generatorach koła zamachowego które wpływa na stabilizowanie sieci. Jeśli udział wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych przekroczy 5 % sieć straci stabilność i przestanie działać.

Rozwój energii ze źródeł odnawialnych zagraża stabilności systemu sieci energetycznych. W rezultacie operatorzy instalacji nie zezwalają na dodatkowe instalacje generatorów ze źródeł energii odnawialnych przekraczające określoną ilość procentualną nie bazujących na tradycyjnych generatorach zawierających koło zamachowe spełniające role satabilizatora sieci.

Risk of a black out
Black Out
Linie Synchronverter

Wynik

Synchronverter rozwiazuje ten problem! Poprzez zastosowanie wysokoskomplikowanego algorytmu Inwerter bedzie się zachowywał jak tradycyjny generator z kołem zamachowym.

Przez to sieć znowu stanie się stabilna i większy udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych przestanie być problemem dla sieci energetycznych. W taki sposób przyszłość jest zagwarantowana poprzez czystą energie i dostarczaną we wszystkie regiony bez problemow ze stabilnoscią sieci.

Synchronverter to zaawansowany algorytm w falowniku który umożliwia płynną integrację do 100% energii odnawialnej w sieci, W taki sposób falowniki z synchronverterem przyczyniają się do stabilizacji sieci do której są przyłączone.

Synchronverter-Technologie
Synchronverter-Technologie
Linie Synchronverter

Rozwiązania

 

Off-Grid

Miliony ludzi nie mają dostępu do centralnych sieci energetycznych i są uzależnione od systemów typu off-grid. Jednak ze względu na ich stabilność systemową nie mogą one zawierać dużej części odnawialnych źródeł energii.

Off-grid

Poor Grid

Słabo rozwinięte sieci elektryczne są powszechne w wielu krajach rozwijających się i uprzemysłowionych. Są bardzo wrażliwe na zaburzenia równowagi obciążenia, co powoduje wahania częstotliwości.

Poor grids

Good Grid

Nawet w przypadku wysokiej jakości sieci ogromna ekspansja odnawialnych źródeł energii może prowadzić do ekstremalnej niestabilności.

Istnieje potrzeba zrekompensowania tej niestabilności.

Good grids
Linie Synchronverter

Innowacyjna technologia algorytmu

Falownik fotowoltaiczny z inteligentną technologią konwertera synchronicznego zachowuje się jak tradycyjny generator z kołem zamachowym w sieci.

Konwerter synchroniczny reaguje na wahania sieci niemal w czasie rzeczywistym i analogicznie do aktualnych potrzeb sieci.

W przeciwieństwie do obecnie stosowanych rozwiązań - takich jak np. kontrola 50,2 Hz - konwerter synchroniczny reaguje według zapisanej tabeli punkt po punkcie aż znajdzie przybliżoną wartość.

Przy naszym rozwiązaniu falownik dokładnie oblicza zapotrzebowanie sieci i udostępnia je przez układy elektroniczne.

Systemy o wielkości od 10 kW do kilku MW mogą być wyposażone w technologię konwertera synchronicznego i jest to tak rozwiązane jak planowanie instalowanie konwencjonalnego falownika fotoowltaicznego.

 
Synchronverter
Linie Synchronverter

Synchronverter zapewnia stabilną sieć

 

Umożliwia przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii z mniej niż 5% do prawie 100%

Funktioniert! Bezwładność

Bezproblemowa instalacja
Modernizacja istniejącej instalacji

Funktioniert! Rozwiązanie jak dodatkowa skrzynka montowana do falownika

Bezproblemowa instalacja, modernizacja istniejącej instalacji

Funktioniert! Nie wymaga komunikacji

Niskie dodatkowe koszty przy zakupie falownika

Funktioniert!Nie wymaga dodatkowego sprzętu

Grid expansion via Synchronverter