Synchronverter – Energie odnawialne a stabilność sieci energetycznych

Linie
Linie

Projekt "Sychronverter" jest współfinansowany przez komisje Europejską w ramach programu "Horizont 2020" ( Numer 717516).