Synchronverter – energia regenerabilă întâlnește stabilitatea rețelei

Linie
Linie
EU logo

Proiectul "Synchronverter" este susținut financiar de "Instrumentul pentru IMM-uri al Orizont 2020" (contract de finanțare nerambursabilă 717516).